Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme ile birlikte sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Vagon Game Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Vagon Game ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuyup, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: vagongame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Vagon Game Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”) ,Vagon Game tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site`de sunulan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Vagon Game tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Vagon Game tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’nin ilgili bölümü kullanılarak, siteye üye olmak için geçerli kimlik bilgilerinin gönderilmesi sureti ile kayıt işleminin yaptırılması ve Vagon Game tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site`ye üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Vagon Game tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Vagon Game tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

c) Teslim edilmiş olan oyun paraları Vagon Game ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.,

Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde Vagon Game 3 iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür.

5. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Vagon Game yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Vagon Game sorumlu değildir.

c) Oyun kaynaklı kodların yüklenmesi ile ilgili yaşanan sorunlarda kodların kullanım bilgisi hakkında gerekli kontrollerin ortalama süresi 1-72 saattir.

6. Gizlilik Politikası

Vagon Game, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Vagon Game, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.